Kiedy na budowę konieczne jest uzyskanie pozwolenia? Kiedy można wybudować domek bez pozwolenia? Jaka jest procedura zgłoszenia?

Jesteś tutaj: Start > Blog > Kiedy na budowę konieczne jest uzyskanie pozwolenia? Kiedy można wybudować domek bez pozwolenia? Jaka jest procedura zgłoszenia?

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem planów dotyczących budowy domku na zgłoszenie?
Otóż budowa taka jest możliwa pod pewnymi warunkami. Po pierwsze dom letniskowy (fachowo budynek rekreacji indywidualnej) musi być domkiem o powierzchni zabudowy do 35m2. Jak wyliczana jest taka powierzchnia? Przede wszystkim pod uwagę brany jest obrys ścian zewnętrznych. Jeżeli bryła domku posiada zadaszenia podparte słupami, w takim przypadku do powierzchni zabudowy dodajemy powierzchnię zadaszoną po obrysie słupów. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest fakt, iż budynek ma być obiektem parterowym. Dopuszczalne są antresole, czyli poddasze nie może mieć formy zamkniętej z każdej strony ścianami, sufitem i podłogą.Domków na zgłoszenie nie można wybudować więcej niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem planów dotyczących budowy domku na zgłoszenie?Otóż budowa taka jest możliwa pod pewnymi warunkami. Po pierwsze dom letniskowy (fachowo budynek rekreacji indywidualnej) musi być domkiem o powierzchni zabudowy do 35m2. Jak wyliczana jest taka powierzchnia? Przede wszystkim pod uwagę brany jest obrys ścian zewnętrznych. Jeżeli bryła domku posiada zadaszenia podparte słupami, w takim przypadku do powierzchni zabudowy dodajemy powierzchnię zadaszoną po obrysie słupów. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest fakt, iż budynek ma być obiektem parterowym. Dopuszczalne są antresole, czyli poddasze nie może mieć formy zamkniętej z każdej strony ścianami, sufitem i podłogą. Domków na zgłoszenie nie można wybudować więcej niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. 
Na jakiej działce można wybudować dom na zgłoszenie?
Jeśli chcemy wybudować domek przeznaczony do okresowego wypoczynku, powinna być to działka budowlana o przeznaczeniu rekreacyjnym. Jest to określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Jeśli natomiast działka nie została objęta MPZT, mamy możliwość wystąpienia o wydanie warunków zabudowy dla danej działki. W przypadku gdy budujemy domek gospodarczy (czyli nieprzeznaczony na czasowy pobyt ludzi), może to być działka rolna lub budowlana w zabudowie mieszkaniowej. W każdym przypadku warto jednak zasięgnąć porady w danym urzędzie, gdyż przepisy nie są tutaj jednoznaczne i zauważalne są nieco inne interpretacje na terenie różnych województw w kraju. Jak wybudować na zgłoszenie domek z poddaszem? 
Aby na zgłoszenie można było wybudować domek z poddaszem, musi ono zostać zaakceptowane jako poddasze nieużytkowe. Poddasze można zaprojektować również w formie antresoli.
tutaj zdjęcia Przykładowe projekty domków na zgłoszenie.
Czas potrzebny na formalności i budowę
Domek na zgłoszenie na pewno wybudujemy znacznie szybciej niż standardowy budynek wymagający pozwolenia na budowę. Sam czas od zgłoszenia do momentu gdy możemy rozpocząć budowę jest o połowę krótszy od standardowej procedury. Aby zgłosić budowę nie potrzebujemy architekta ani pełnego projektu budowlanego – wszystkie dokumenty inwestor może skompletować samodzielnie, co wiąże się również z dużymi oszczędnościami. 

Czy na zgłoszenie możemy wybudować domki na wynajem?
Bazując na na artykule 29.1.2a Polskiego Prawa budowlanego:„Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:(….)2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki; (…)”
Interpretacja budynków rekreacji indywidualnej jest tutaj jasna – budynki inwestycyjne, z góry przeznaczone na wynajem, osiedla rekreacyjne itp. nie są możliwe do zrealizowania przy procedurze na zgłoszenie. W przypadku budowy takich obiektów działa powinna dopuszczać usługi (z zakresu branży turystycznej lub hotelowej) oraz należy uzyskać standardowe pozwolenie budowlane na tego typu obiekty. Natomiast w przypadku gdy inwestor buduje budynek na własny użytek, może go później wynajmować prywatnie, bez potrzeby zakładania działalności gospodarczej.
Jak wygląda projekt budynku na zgłoszenie?
Jak to już zostało wcześniej wspomniane, projekt budynku na zgłoszenie nie wymaga udziału projektanta. Rysunki przedstawiające rzut z wymiarami zewnętrznymi i wyglądem budynku może przygotować inwestor osobiście. Należy do tego dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Natomiast w praktyce rysunki takie są dostarczane przez firmę, której zlecono budowę domu.