Dom
bez formalności

czyli jak zbudować dom do 70 m2 na zgłoszenie

Obecnie obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego i ustawy i planowaniu zagospodarowania przestrzennego, która wprowadza szereg uproszczeń dotyczących możliwości budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych do 70m2 powierzchni zabudowy.

Jak to wyglądało do tej pory?

Do tej pory możliwość budowy na zgłoszenie dotyczyła jedynie budownictwa letniskowego/rekreacyjnego. Na zgłoszenie można było wybudować parterowy domek letniskowy o powierzchni do 35 m2. Dopuszczalne były antresole czyli poddasze, które nie posiada zamkniętej formy.

Dom 70m2 na zgłoszenie tylko w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Jako jeden punkt programu Polskiego Ładu była nowelizacja prawa budowlanego. Której głównym zadaniem jest uproszczenie procedur prawnych w przypadku budowy domów jednorodzinnych. Co istotne, dotyczy to tylko nieruchomości, które powstają w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jest to wymóg, który należy poświadczyć w formie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Oznacza to, że nie można budować na zgłoszenie domków pod wynajem czy budynków usługowo-handlowych. Wybudowany na zgłoszenie dom może zostać wynajęty jedynie przez osobę prywatną (najem prywatny) – nie może być traktowany jako działalność gospodarcza.

Zmiana ta polega nie tylko na braku konieczności składania wniosku o pozwolenie na budowę, ale także brak konieczności ustalania kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy.

Budynek o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych – co to oznacza?

Ustawa mówi o budynku, którego powierzchnia zabudowy wraz z poddaszem wynosi 70 metrów kwadratowych. Chodzi o to, aby obiekty te były stosunkowo nieduże – ma to ułatwić zachowanie wymogów bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że musi być to dom parterowy. Dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne – za kondygnację uważane jest także poddasze, które posiada pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Budowane domy muszą być budynkami wolnostojącymi, które w całości mieszczą się na zaprojektowanej działce.

Zawiadomienie zamiast pozwolenia na budowę – brak kontroli ze strony urzędu

Budowa domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych, według nowych przepisów wymaga jedynie zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Oczywiście nie zwalnia to z obowiązku wyznaczenia terenu przez geodetę oraz przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu inwestycji. Konieczny jest także projekt budowlany.

Do budowy można przystąpić od razu po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Oznacza to, że projekt nie będzie sprawdzany pod kątem zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.

W przypadku kiedy na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania czas oczekiwania na warunki zabudowy został określony na 21 dni.

Obszar oddziaływania w przypadku budynków drewnianych – co to oznacza?

Co oznacza i czym jest obszar oddziaływania? Termin ten często mylony jest z odległością od granicy działki i choć oba mają ze sobą coś wspólnego to są to zupełnie inne przepisy. O tym, że dany budynek oddziałuje na działki sąsiednie mówimy wtedy, kiedy ogranicza on lub wyklucza możliwość zabudowania sąsiednich działek i jest to określone przepisami.

W przypadku domów drewnianych, których budową zajmuje się nasza firma, określone są w przepisach prawa nie tylko odległości od granicy działki, ale także od innych budynków drewnianych w okolicy. Oznacza to, że nawet jeżeli zostanie zachowana odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, nie jest to jednoznaczne z tym, że obszar oddziaływania naszej inwestycji nie będzie wykraczał poza teren działki, na której znajduje się budynek. Więcej informacji odnośnie odległości budynków drewnianych od granicy działki znajdą Państwo we wpisach na naszym blogu.

Jakie oświadczenia musi złożyć inwestor?

Składając do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o rozpoczęcie budowy należy dołączyć kilka dokumentów. Przede wszystkim należy posiadać projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki. Dodatkowo inwestor ma obowiązek złożyć oświadczenie o tym, że przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku kiedy nie został ustalony kierownik budowy oraz oświadczenie o tym, że dany obiekt jest budowany w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.