Ładowanie...

Blog

2020-12-01
Budowa domu krop po kroku.
2020-11-02
Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem planów dotyczących budowy domku na zgłoszenie?
Otóż budowa taka jest możliwa pod pewnymi warunkami. Po pierwsze dom letniskowy (fachowo budynek rekreacji indywidualnej) musi być domkiem o powierzchni zabudowy do 35m2. Jak wyliczana jest taka powierzchnia? Przede wszystkim pod uwagę brany jest obrys ścian zewnętrznych. Jeżeli bryła domku posiada zadaszenia podparte słupami, w takim przypadku do powierzchni zabudowy dodajemy powierzchnię zadaszoną po obrysie słupów. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest fakt, iż budynek ma być obiektem parterowym. Dopuszczalne są antresole, czyli poddasze nie może mieć formy zamkniętej z każdej strony ścianami, sufitem i podłogą.Domków na zgłoszenie nie można wybudować więcej niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.
^